Element er et nytenkende og innovativt prosjekt­­investeringsselskap innenfor mineralsektoren, som jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapet har som strategi å identifisere under­vurderte prosjekter, med kort vei til kontantstrøm, der infrastruktur og annet grunnarbeid, om nødvendig, i stor grad er gjennomført.

Selskapets særfokus er knyttet til prosjekter med ny, og gjerne banebrytende teknologi, innenfor sine nisjer. Selskapet vil til enhver tid søke etter de mineralselskapene med størst potensial, i et finansielt, forvaltningsmessig og miljømessig perspektiv. Element jobber for å skape en portefølje av sektorbaserte mineralselskaper, som hver for seg, besitter høy kompetanse innenfor utvinning, utvikling og salg av naturressurser. 
 
Element har som hovedmål å investere i prosjekter med forsvarlig og bærekraftig utvinning.

Les mer

Topp 20 aksjonærer

PASCHI INTERNATIONAL LIMITED 9.04% 5208167
LEGACY HILL RESOURCES 3.7% 2134993
DEDEKAM HOLDING AS 2.68% 1543500
PRO AS 2.5% 1441807
NORDNET BANK AB 1.73% 1001588
STAVANGER KARTING AS 1.69% 973363
NIMECO AS 1.56% 900000
RUNNING RIGS AS 1.49% 863673
ZAIM KEVIN 1.38% 800000
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.32% 763360
WIPS AS 1.29% 745000
JOMANI AS 1.25% 725300
MOEN FRANK 1.18% 680000
LINDFORS MARCUS OLA ANDERS 1.11% 642536
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1.11% 639542
FRANKPLADS JON OLA 1.04% 600000
NORDEA BANK AB 1.02% 589153
VU KHANH 1.01% 586000
E. LARRE HOLDING AS 1% 580157
STA-FONDET 0.97% 561589
Topp 20 aksjonærer 38.17% 21979728
Andre aksjonærer 61.83% 35605310
Totalt antall aksjer 100% 57585038
Sist oppdatert 11/12-2017
Les mer