Element er et nytenkende og innovativt prosjekt­­investeringsselskap innenfor mineralsektoren, som jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapet har som strategi å identifisere under­vurderte prosjekter, med kort vei til kontantstrøm, der infrastruktur og annet grunnarbeid, om nødvendig, i stor grad er gjennomført.

Selskapets særfokus er knyttet til prosjekter med ny, og gjerne banebrytende teknologi, innenfor sine nisjer. Selskapet vil til enhver tid søke etter de mineralselskapene med størst potensial, i et finansielt, forvaltningsmessig og miljømessig perspektiv. Element jobber for å skape en portefølje av sektorbaserte mineralselskaper, som hver for seg, besitter høy kompetanse innenfor utvinning, utvikling og salg av naturressurser. 
 
Element har som hovedmål å investere i prosjekter med forsvarlig og bærekraftig utvinning.

Les mer

Topp 20 aksjonærer

AUPLATA SA 4.35% 375000
PRO AS 2.99% 257464
NORDNET BANK AB 2.59% 222847
ELEMENT ASA 2.3% 197992
NOMURA INTERNATIONAL PLC 2.13% 184080
USTUPSKI STANISLAW ANTONI 1.82% 157304
STORVESTRE RIKARD ARNE 1.77% 153000
ZAIM KEVIN 1.65% 142000
JOMANI AS 1.54% 132628
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.51% 130494
HAUGSTAD KIM JARLE 1.44% 124400
JOHANSEN GEIR OLE 1.27% 110000
SILVERCOIN INDUSTRIES AS 1.24% 107205
HAUG TOM-ERIK 1.15% 99215
SIX-SEVEN AS 1.14% 98348
DECENTIA INVEST AS 1.11% 95688
DEDEKAM HOLDING AS 1.09% 94050
YDSTIE LARS-ERIK 1.03% 89000
LINDLAND ODD IVAR 0.87% 75000
SIMBA AS 0.82% 71050
Topp 20 aksjonærer 33.9% 2916765
Andre aksjonærer 66.1% 5686353
Totalt antall aksjer 100% 8603118
Sist oppdatert 16/06-2019
Les mer

Pressemeldinger

11.06.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med European High Growth Opportunities Securitization Fund forvaltet av Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.

Les mer

Lmnt Fp Backg

Finanskalender

28.06.19
Ordinær generalforsamling
30.08.19
Halvårsrapport
29.11.19
Kvartalsrapport - Q3
28.02.20
Kvartalsrapport - Q4
29.04.20
Årsrapport