Børsmeldinger

22.05.19

KAPITALFORHØYELSE REGISTRERT

Det vises til Element ASAs ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor), samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt den 18. mars 2019 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

30.04.19

Element ASA: Cecilie Grue fratrer som administrerende direktør

OSLO, NORGE 30. APRIL 2019 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR CECILIE GRUE I ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE:ELE) HAR INFORMERT STYRET AT HUN SIER OPP SIN STILLING FRA 1. AUGUST 2019. STYRET VIL UMIDDELBART STARTE PROSESSEN MED Å FINNE HENNES ERSTATTER. GRUE VIL ARBEIDE TETT MED STYRET TIL HUN FRATRER OG VIL VÆRE TILGJENGELIG FOR SELSKAPET I EN OVERGANGSPERIODE.

26.04.19

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 26. april 2019 kjøpte Element ASA 21 150 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 4.6764 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 197 992 egne aksjer.

25.04.19

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 25. april 2019 kjøpte Element ASA 9 766 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 4.8191 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 176 842 egne aksjer.

25.04.19

Element ASA: Oppdatering om testutvinningen på Mindoro

OSLO (NORGE) - 25. APRIL 2019: ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE:ELE) SITT DATTERSELSKAP AGLUBANG MINING CORPORATION HAR MOTTATT ET KRAV FRA LOKALE PROVINSMYNDIGHETER OM Å STOPPE DET PÅGÅENDE UTTAKET AV 500 TONN MALM FRA NIKKELRESSURSEN PÅ MINDORO. SELSKAPET VURDERER MULIGHETEN FOR JURIDISKE TILTAK FOR Å VIDEREFØRE UTTAK AV TESTMALM I TRÅD MED TILLATELSER FRA SENTRALE MYNDIGHETER SLIK AT DENNE KAN PROSESSERES VED ET SEMI-INDUSTRIELT TESTANLEGG I KINA.

Les flere meldinger (Newsweb)