Børsmeldinger

22.03.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til Element ASAs (Selskapet) ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter, (det Konvertible Lånet) med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor) samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) som ble avholdt den 18.mars 2018 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

18.03.19

Element ASA: Trekk av MNOK 20 under konvertibel lånefasilitet

Det vises til Element ASAs (Selskapet) ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter, (det Konvertible Lånet) med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor). Den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet den 18. mars 2019.

15.03.19

Flaggemelding

Nobelsystem Scandinavia AS v/ Rikard Storvestre har i dag solgt 1.300.000 aksjer i Element (ELE) til snittkurs 0,4177. Etter salget eier Nobelsystem Scandinavia AS totalt 3.000.000 aksjer som tilsvarer en eierandel på 2,29% av selskapets aksjekapital.

22.02.19

Enighet mellom Element og ABO om å endre den konvertible lånefasiliteten

OSLO, NORGE 22 FEBRUAR 2019 - ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE:ELE) OG EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND REPRESENTERT VED ALPHA BLUE OCEAN INC (ABO) HAR AVTALT Å ENDRE DEN TREDJE TRANSJEN I DEN KONVERTIBLE LÅNEFASILITETEN. AVTALEN ENDRES SLIK AT TRANSJE 3 DELES I ÉN UNDERTRANSJE PÅ 20 MNOK OG YTTERLIGERE FLERE UNDERTRANSJER.

Les flere meldinger (Newsweb)