Sikret konvertibel lånefasilitet på 50 MNOK

31.08.17 | Pressemeldinger

- Lånefasiliteten sikrer finansieringsbehovet.

Oslo (Norge) - 31. august 2017: Selskapet har sikret et rentefritt konvertibelt lån på totalt NOK 50 millioner (den «Konvertible Lånefasiliteten») fra Blue Ocean Advisors Inc. («Blue Ocean»), på visse betingelser. Denne fasiliteten sikrer finansieringen av selskapet planlagte investering i Ambershaw Metallics Inc ("AMI"), videre utvikling til implementering av ny miljøvennlig teknologi, med nytt lavt kapitalbehov, som skal benyttes på Mindoro Nickel, samt til selskapets driftskostnader.

- Den Konvertible Lånefasiliteten er et fleksibelt instrument for finansiering av selskapets planlagte fremtidige aktiviteter i Ambershaw og Mindoro, sier styreleder Lars Christian Beites.

- Lånefasiliteten sikrer finansieringsbehovet samtidig som den gir selskapet mulighet til å se etter alternative finansieringskilder, sier Cecilie Grue, konstituert CEO. 

Den konvertible lånefasiliteten er betinget av enighet om endelig lånedokumentasjon og godkjennelse i ekstraordinær generalforsamling i selskapet. 

Den konvertible lånefasiliteten gir selskapet rett til å trekke ti (10) transjer, hver på 5 MNOK, i konvertible obligasjoner over en periode på tre år. Transjene kan bli trukket etter en "nedkjølingsperiode" på maksimum 40 dager, etter utstedelse av hver enkelt transje. Hver transje gir Blue Ocean Investment Group rett til frittstående tegningsretter, som beskrevet under. Selskapet er forpliktet til å trekke tre (3) transjer, men kan velge å ikke trekke de resterende dersom det, for eksempel, skulle fremkomme andre finansieringsmuligheter til bedre betingelser. Hver transje som trekkes må godkjennes av aksjonærene i generalforsamling.

- Blue Ocean er stolte av å initiere sin første investering i Norge med selskapet. Vi ser denne investeringen som en godt risikojustert eksponering i et korrigerende råvaremarked, sier Pierre Vannineuse, CEO & grunnlegger av Blue Ocean Investment Group. 

- Vi er begeistret for muligheten til å bistå som finansieringspartner til selskapet gjennom denne forpliktelsen på MNOK 50 i en konvertibel lånefasilitet til deres kommende prosjekter, sier Hugo Pingray, COO og den andre grunnleggeren av Blue Ocean Investment Group.

Nøkkelbetingelser for konvertible obligasjoner Utøvelsesprisen for de konvertible obligasjonene skal tilsvare 90% av laveste daglige volumvektet snittpris i de ti (10) handelsdagene før Selskapet trekker på fasiliteten. De konvertible obligasjonene er konvertible etter ønske fra Blue Ocean Investment Group, men blir automatisk konvertert tolv (12) måneder etter utstedelsesdato.

Hver transje utløser kontantbetaling tilsvarende 5% av summen som blir trukket.  

Nøkkelbetingelser for frittstående tegningsretter Selskapet skal utstede frittstående tegningsretter for hver transje som gir Blue Ocean Investment Group rett til et antall aksjer, tilsvarende 50% av aksjene i den konvertible obligasjonen som transjen gir dem rett på. Utøvelsesprisen for frittstående tegningsrettene skal tilsvare 120% av laveste daglige volumvektet snittpris i de ti (10) handelsdagene foregående meddelelsen om trekk fra Selskapet. 50% av warrantene av hver transje skal imidlertid ikke på noe tidspunkt være mer enn 30% «i pengene».

Utøvelsesperioden for de frittstående tegningsrettene er tre (3) år fra utstedelsesdato. 

Kort om Blue Ocean Advisors Inc. Group Blue Ocean Advisors er investeringsrådgiver for Blue Ocean Investments. Deres mandat er å investere globalt i SME selskaper som har unike konkurranse fordeler og potensial, ved å gi dem arbeids- og vekstkapital som er nødvendig for å fostre og bistå til deres vekst. 

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Oslo, 31. august 2017