Signerer avtale om å utvikle digital token

27.10.17 | Pressemeldinger

- Den nye verden med seriøs og sikre digitale valutaer og tokens åpner opp en helt ny måte for børsnoterte selskaper å skaffe kapital på.

Oslo (Norge) - 27. oktober 2017: Selskapet, som endrer navn til Element ASA på ekstraordinær generalforsamlingen i dag ('Selskapet'), har signert en Terms of Agreement ('TOA') med Harmonychain AS ('Harmonychain') for å vurdere gjennomføring av en Initial Coin Offering ('ICO') av digitale tokens med sikkerhet i Selskapets råvarereserver og basert på blockchain-teknologi. 

Selskapet og Harmonychain har som intensjon å utstede digitale tokens som vil bli sikret av Selskapets råvarereserver; som for tiden er jernmalm og nikkel (eller produkter avledet av disse) ('Tokens'). Tokens vil bli basert på blockchain-teknologi og kan veksles inn i det fysiske produktet (dvs. jernmalm og nikkel, eller produkter som er avledet av disse). Tokens kan dermed benyttes som et alternativt investeringsverktøy for investorer som ønsker eksponering og/eller finansiell sikring i jernmalm eller nikkel, eller investorer som kun ønsker å eksponere seg i digitale Tokens som har sikkerhet i underliggende verdier (i motsetning til Bitcoin og andre krypto valutaer uten underliggende verdier).

Ny generasjon av digitale tokens «Den nye verden med seriøs og sikre digitale valutaer og tokens åpner opp en helt ny måte for børsnoterte selskaper å skaffe kapital på. Vi tror vår ICO kan bli den første av en rekke ICO'er fra børsnoterte selskaper», sier styreformann i Selskapet Lars Beitnes.

«En av de store fordelene med å hente kapital gjennom en ICO er at det ikke medfører utvanning for Selskapets aksjonærer, i tillegg til fordelene ved transparens, råvaresikring og den lave finansieringskostnaden sammenlignet med tradisjonell kapitalfinansiering, sier Beitnes.

Andre internasjonalt anerkjente selskaper som BP, BNY Mellon, Cisco, Credit Suisse, Deloitte, ING, Intel, J.P. Morgan, MasterCard, Microsoft, Santander, Toyota og UBS ser alle på mulighetene som den nye digitale valutaen gir. 

«At disse store selskapene viser interesse i denne nye finansieringsverden gir oss komfort om at dette er fremtiden for kapitalinnhenting. De er alle medlemmer av Enterprise Ethereum Alliance, hvor vi også planlegger å bli medlem», sier Beitnes. 

Reduserer forskjellen Utstedelse og salg av Tokens gir Selskapet og datterselskapene en mulighet til å skaffe rentefri finansiering gjennom et forhåndssalg av fremtidig produksjon.

«For Selskapet er det mest åpenbare potensialet ved utstedelse av Tokens muligheten til å redusere forskjellen mellom verdien på dagens råvarereserver og Selskapets markedsverdi, i tillegg til at det gir en mulighet til å skaffe finansiering uten utvanning for våre aksjonærer», sier Beitnes. 

I en verden preget av rask skiftende teknologi har det vært stor utvikling innen token- og blockchain-basert teknologi. Denne teknologien gir blant annet en rask og sikker transaksjonsstruktur med en verifiserbar og offentlig tilgjengelig sporbarhet for transaksjoner. De fleste tokens og "mynter", som for eksempel Bitcoin og Ethereum, har ingen råvaresikring. Alle Tokens Selskapet vil kunne utstede, vil derimot bli understøttet av en verdifull råvareressurs, som øker sikkerheten av Selskapets Tokens som et finansielt betalings- eller investeringsinstrument.

På betingelse av en vellykket ICO innen 30. juni 2018, har Selskapet i henhold til den inngåtte TOA rett til eksklusiv bruk av Harmonychain's Ethereum Smart Contract-plattformsteknologi og til bruk av noen eller alle deres patentsøkte rettigheter til å utvikle Tokens for jernmalm og nikkel.

«Vi har allerede registrert IRON og NICKEL på EC20 blockchain», sier Bjørn Zachrisson, administrerende direktør i Harmonychain, «og vi ser på måter å distribuere Tokens på og gjøre dem omsettelige på anerkjente token-børser».

Samarbeid med Harmonychain De nærmere detaljer rundt Token-strukturen, distribusjonsmetode og andre sentrale aspekter knyttet til Tokens og vilkårene for Token-utstedelsen, vil bli gjenstand for videre diskusjoner og avtale mellom Selskapet og Harmonychain, i tillegg til visse tredjepartsgodkjenninger. Partene tar sikte på å treffe en konklusjon med hensyn til utstedelse av Tokens innen 1. januar 2018 og tar sikte på å gjennomføre en ICO så fort som mulig deretter.

Begge parter kan kansellere avtalen dersom en vellykket ICO ikke har blitt gjennomført innen 30 Juni 2018. 

«Som for alle nye instrumenter for finansiering kan det foreligge betydelige utfordringer med implementeringen fra et juridisk perspektiv», sier Cecilie Grue, fungerende administrerende direktør for Selskapet, og legger til at «selv om det er gjort betydelig og grundig forarbeid av Harmonychain, er det fortsatt viktig arbeid som gjenstår før vi er i stand til å utstede Tokens, og vi kan ikke på nåværende tidspunkt garantere gjennomføring av en vellykket ICO. Hvis vi lykkes, vil vi være blant de første børsnoterte selskapene i verden som gjør dette, og være et foregangsselskap i denne nye finansieringsverdenen som er i rask utvikling. Våre kostnader i første fase vil ikke være betydelige, og vi er stolte over å utforske mulighetene sammen med Harmonychain».

Understøttet av Ambershaws ressurs Ettersom jernmalm ressursen eid av Ambershaw Metallics Inc. (AMI), er nærmest i å komme til produksjon, antar partene at utviklingen av den første Tokenen vil gjøres med jernmalm (eller avledede produkter) som den underliggende råvare, i samarbeid med AMI.

Selskapet har 5 prosent direkte eierskap og en mulighet til å erverve aksjemajoritet i AMI. AMI forventer å starte produksjon av konsentrat i andre kvartal 2018. AMI anslår at de i den initielle fasen kan produsere ca. 330.000 tonn konsentrat årlig. Den nåværende salgsprisen på 65% Fe konsentrat er beregnet til cirka USD 93 per tonn, med produksjonskostnad på USD 35 og estimert fraktkostnad på USD 15-20 per tonn.

«Dette er en spennende ny tilnærming til kapitalfinansiering som vi ser frem til å utforske sammen med Selskapet og Harmonychain», sier Saradhi Rajan, styreleder i AMI.

Om Harmonychain AS Harmonychain har flere patentsøknader under behandling innen Blockchain-teknologi. Disse deles i tre kategorier:

- Mether og andre forward-kontrakter for fysiske råvarer skreddersydd for råvareprodusenter

- Fysiske leveringssystemer knyttet til Blockchain Kontrakter

- Sikkerhetssystemer knyttet til brudd på Blockchain Security

Styret i Harmonychain: Styreformann Kristen Nerstad har erfaring fra Montgomery Securities (nå Bank of America), Alfred Berg, Swedbank, SEB Enskilda bank, Consendo Equity og Invento Kapitalforvaltning. Han er for tiden administrerende direktør hos Zenith Fonds AS.

Styremedlem og administrerende direktør Bjørn Zachrisson er oppfinner av flere blockchain løsninger som for tiden er til patentbehandling hos Patenstyret (del av Patent Cooporation-traktaten som omfatter 152 land i verden). Han er også styreleder i Norsk Hedge Fond AS.

Styremedlem Professor Thore Johnsen har doktorgrad fra Carnegie Mellon University, USA, 1975. Han underviste ved Northwestern University og Columbia University før han kom tilbake til Norges Handelshøyskole i 1980. Han har vært rådgiver for Finansdepartementet og Statens Pensjonsfond Utland. Johnsens forskningsinteresser omfatter verdivurdering, risikostyring og energimarkeder. Han har publisert i akademiske tidsskrifter som Econometrica, European Economic Review, Journal of Economic Dynamics & Control, og Energy Journal.

Oslo, 27. oktober 2017