Ambershaw Metallics Inc i rute mot prøve-produksjon

30.08.18 | Pressemeldinger

Oslo, 30. august 2018: Ambershaw metallics INC ('Ambershaw' ELLER 'AMI') har i dag formelt registrert søknad om å starte prøve-produksjon under advanced exploration permit ('ADEX') som vil tillate produksjon i innledende fase. Den endelige søknaden er resultat av løpende dialog og veiledning fra ministry of energy, northern development and mines ('MENDM') forut for registrering av søknaden. Ambershaw forventer dermed at søknaden godkjennes i løpet av 30-45 dager. Ambershaw er forberedt og i rute til å starte prøve-produksjon så snart godkjennelse foreligger.

"Vi er fornøyde med at Ambershaw gjennom dialogen med Kanadiske myndigheter bekrefter å være i rute mot prøve-produksjonsfasen. Å komme til denne fasen er en stor milepæl som vil ta Ambershaw til et nytt nivå", sier Lars Beitnes, Styreleder I Element. 

Det vises til Element ASAs ('Element') børsmelding datert 15, juni 2018 angående gjennomføring av finansieringsplanen for Ambershaw og fokus på oppstart av prøve-produksjon i Q3-2018. Element eier per i dag 26,7% av aksjene og har konvertible obligasjoner som vil gi ca 50% eierskap i Ambershaw ved konvertering ved utløp av obligasjonene. I tillegg har Element en opsjon til å kjøpe aksjer fra sin partner Legacy Hill Resources Ltd ('Legacy Hill') for å oppnå en 51% eierandel i Ambershaw.
"Ambershaw er vårt første prosjekt under den nye diversifiseringsstrategien til Element og vi er svært tilfreds med utviklingen og utsiktene til betydelig verdiskapning for våre aksjonærer. Vårt samarbeid med Legacy Hill fungerer godt og vi ser frem til å fortsette prosessen mot fullskala produksjon av denne verdifulle jernmalm ressursen", sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

ADEX søknaden, som er registrert i dag, vil åpne for prøve-produksjon av inntil 100,000 tonn jernmalm. Ambershaw vil parallelt med oppstart av prøve-produksjon i den innledende fasen søke om utvidelse av volumet under ADEX, i H1-2019.

AMI planlegger å produsere super premium DR grad pellets for bruk i det Nord-Amerikanske stålmarkedet, gjennom innovativ teknologi som Ambershaw har eksklusiv lisens til å anvende i Nord-Amerika. 100,000 tonn jernmalm er forventet å gi 20,000 tonn 68% jernmalm-konsentrat som vil bli benyttet til å produsere pellets. Pellets som produseres i prøve-produksjons fasen vil bli solgt til forskjellige stål produsenter med sikte på å sikre langsiktige leveransekontrakter. 

AMI kommuniserte i første halvår i 2017 at de var komfortable med at prisen for "premium pellets" ville fortsette å handle rundt 10 års gjennomsnitt på 130 USD/tonn og anvender denne prisen for buskjetteringsformål. Med kostnader estimert til 56 USD/tonn gir dette Ambershaw en netto nåverdi ('NPV') på USD 499 millioner Prisen for super premium DR grad pellets økte mot slutten av 2017 og økningen har fortsatt i 2018, basert på utsikter og handler som gjennomføres i den øvre delen av et prisintervall på 240-280 USD/tonn.

"Pellets markedet er et høy-verdi marked med tilbudsunderskudd hvor kjøp og salg avtales mellom partene og prisene er dermed ikke konsistente i alle handler. Imidlertid har enkelte handler av DR grad pellets skjedd på priser så høye som 300 USD/tonn i 2018. Vi forventer å se etterspørsel i den forutsebare fremtiden som reflekterer tilbudsunderskudd for DR grad pellets", sier D. Daradhi Rajan, styreleder i AMI. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue
Administrerende direktør
Telefon: +47 991 62 486
E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes Styreleder
Telefon: +356 7996 1497
E-post: lcb@elementasa.com 

Om ELEMENT | www.elementasa.no
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.

Om AMI | http://ambershaw.ca
AMI er eier av Bending Lakes ressursen i Ontario, Kanada, som forbereder produksjon av Super Premium DR grad Pellers for leveranse til stålindustrien i Nord-Amerika fra slutten av september 2018.

Denne informasjonen er offentliggjort i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12.