Ambershaw - Oppdatering på søknad om tillatelse til prøve-produksjon (AdEx)

04.10.18 | Pressemeldinger

Ambershaw Metallics Inc. - Oppdatering på søknad om tillatelse til prøve-produksjon (Advanced Exploration Permit).

Oslo, 4. oktober 2018: Ambershaw Metallics Inc.'s ('Ambershaw' eller 'AMI) rapporterer om fremgang på søknad om tillatelse til prøve-produksjon under Advanced Exploration Permit (AdEx) på magnetittforekomsten Bending Lake, og estimerer at start på prøve-produksjon vil finne sted i fjerde kvartal 2018.

Det vises til pressemelding og kvartalspresentasjon den 30. august 2018 angående Ambershaw's søknad om tillatelse til prøve-produksjon på jernmalmforekomsten Bending Lake under Advanced Exploration Permit.

Basert på dialog med Ministry of Energy, Northern Development and Mines ('MENDM') og behov for tilleggsdokumentasjon i forbindelse med søknaden som nå har blitt avklart, er Ambershaws oppdaterte forventning at AdEx tillatelsen vil foreligge innen utgangen av november 2018. Ambershaw er forberedt på å starte prøve-produksjonen umiddelbart etter at AdEx tillatelsen foreligger.

"Ambershaw er klar til å ta steget inn mot den neste viktige milepælen, som er prøve-produksjon av magnetittforekomsten. Selskapet har ferdigstilt det meste av forberedelser knyttet til gjennomføringen av prøve-produksjonen, fra on-site aktiviteter, til produksjon, markedsføring og kommersiell testing av pellets. Prosessen knyttet til søknad om AdEx tillatelse går fremover, og underveis har vi supplert myndighetene med tilleggsinformasjon der hvor dette har blitt forespurt", sier D. Saradhi Raja, styreleder i Ambershaw.

Ambershaw planlegger å produsere super premium DR grad pellets for bruk i det Nord-Amerikanske stålmarkedet, gjennom innovativ teknologi som Ambershaw har eksklusiv lisens til å anvende i Nord-Amerika. 100,000 tonn jernmalm er forventet å gi 20,000 tonn 68% Fe jernmalm-konsentrat som vil bli benyttet til å produsere pellets. Pellets som produseres i prøve-produksjons fasen vil bli tilbudt til forskjellige stålprodusenter, med sikte på å sikre langsiktige leveranseavtaler.

Prisen for super premium DR grad pellets har vist en sterk utvikling hittil i 2018, og har blitt handlet i den øvre delen av et prisintervall på 240-280 USD/tonn. For budsjetteringsformål benytter Ambershaw en utsalgspris på 130 USD/tonn, og estimerer kostnader til 56 USD/tonn, hvilket gir Ambershaw en netto nåverdi på USD 499 millioner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 


Cecilie Grue
Administrerende
direktør
Telefon: +47 991 62 486
E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Styreleder
Telefon: +356 7996 1497
E-post: lcb@elementasa.com

Om ELEMENT | www.elementasa.no
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.

Om AMI | http://ambershaw.ca
AMI er eier av Bending Lakes ressursen i Ontario, Kanada, som forbereder produksjon av Super Premium DR grad Pellers for leveranse til stålindustrien i Nord-Amerika.

Denne informasjonen er offentliggjort i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12.