Element ASA: Beitnes stiller sin plass disposisjon

12.12.18 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 12. desember 2018: Styreleder Lars Beitnes i Element ASA (Element, OSE: ELE) har informert styret og valgkomiteen om at han vil stille sin plass til disposisjon for å bidra til prosessen med å velge ny revisor til selskapet.

”Som en følge av de seneste hendelsene, så ser jeg det som avgjørende for Element å skape ro og gjenvinne tilliten hos alle interessentene. Vi er i en prosess for å velge ny revisor for Element og jeg har holdt konstruktive samtaler med nominasjonskomiteen og de største aksjonærer hvorav så å si alle gir meg full støtte som styreleder. Jeg mener likevel at selskapet nå er tjent med at jeg trer til side for å forsøke å bidra til de pågående og helt avgjørende prosessene. Jeg har derfor informert styret og lederen av valgkomiteen at jeg stiller min plass til disposisjon for å gi aksjonærene full fleksibilitet, samt for å skape en ny plattform for å lykkes med de betydelige verdiskapningsmulighetene fremover, “ sier Lars Beitnes.

Beitnes ble valg til Element-styret i mai 2016 og selskapet har siden utviklet seg fra et selskap med étt prosjekt uten finansiering og en verdsettelse på 40 millioner kroner, til et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren med flere svært attraktive gruveprosjekter og teknologiplattformer. Beitnes har ansvaret for flere viktige utviklingsinitiativer og vil fortsette som rådgiver til selskapet.

”Element har oppnådd betydelige milepæler, tatt nye strategiske retninger og gått inn i viktige prosjekter under Lars’ ledelse. Han har vært avgjørende for å bygge entreprenørskapsånden i Element, noe som gjør selskapet til hva det er i dag. Jeg vil takke Lars for hans bidrag til Element og er glad for at han har takket ja til å fortsette som rådgiver til selskapet og ser frem til det videre samarbeidet,” sier Cecilie Grue, administrerende direktør.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cecilie Grue,
Adm.dir
Telefon: +47 991 62 486, E-post: cg@elementasa.com

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.