Element ASA: Utsettelse av EGF- og revisorprosess

11.12.18 | Pressemeldinger

Oslo, Norge 11. desember 2018 - Element ASA (Element, OSE: ELE) vil avlyse den ekstraordinære generalforsamling 14. desember 2018 på grunn av forsinkelser i prosessen med å engasjere en ny revisor til selskapet.

Element har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling den 14. desember 2018 for å velge en ny revisor etter at EY trakk seg fra oppdraget, som meldt 22. november 2018. Mandatet til EY utløper formelt i dag og selskapet fortsetter prosessen med å engasjere en ny revisor. 

– Vi fortsetter prosessen med å engasjere en ny revisor til selskapet og har styrket vår finansielle og regnskapsmessige kapasitet ved å utnevne Geir Johansen som interim finansdirektør. EY-mandatet avsluttes formelt i dag og Element forventer ikke kunne engasjere ny revisor før 14. desember 2018. Vi vil derfor utsette den ekstraordinære generalforsamlingen 14. desember 2018 inntil vi har engasjert en ny revisor, sier Cecilie Grue, administrerende direktør.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cecilie Grue
Konsernsjef
Telefon: +47 991 62 486
E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Formann
Telefon: +356 7996 1497
E-post: lcb@elementasa.com

Om ELEMENT | www.elementasa.no
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter. 


Denne informasjonen er gitt i medhold av Verdipapirhandelloven § 5-12.