Element går mot sluttføring av IRON TGE etter tilbakemelding fra Finanstilsynet

11.06.18 | Pressemeldinger

- Vi har nå nådd en milepæl som det lenge har vært forventinger til.

Element ASA ('Element' og/eller 'Selskapet'), har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på Selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, for å få tilsynets vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token. Finanstilsynet har kommet med en tilbakemelding og har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens». Element har derfor besluttet å fullføre arbeidet med IRON TGE (Token Generation Event) under norsk jurisdiksjon gjennom et heleid norsk datterselskap ('Token-utstederen').

«Vi er veldig glade for å få denne positive tilbakemeldingen fra Finanstilsynet og for å kunne gjennomføre en TGE under norsk jurisdiksjon. Etter hva vi kjenner til vil dette bli den første eiendelstilknyttede TGE fullført av et børsnotert selskap i Norge», sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element.

Ferdigstillelse innen utgangen av juni 2018
Element setter alle ressurser inn på å fullføre Whitepaper så snart som mulig og sikter inn på å publisere dette innen utgangen av juni 2018 på ICO-landingssiden; www.iron-ico.com. Fremdriften for TGE'en planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med Selskapets rådgivere, hensyntatt rådende markedsforhold.

«Vi driver med nybrottsarbeid med våre tokens og ved å få på plass en struktur for en stabil token knyttet til vår portefølje av naturressurser, som fungerer både juridisk og kommersielt. Det har vært vårt fokus hele veien», sier Grue.

Det meste av kapitalen hentet inn i token-marked på verdensbasis har blitt hentet til tokens klassifisert som «utility tokens». Basert på forutsetningen om at Elements token nå vil bli en «utility token» vil Element søke om notering av Selskapets tokens på en eller flere av verdens største token-børser i kjølvannet av publisering av Whitepaper. 

Rett til 1 tonn 62% Fe jernmalm
Enkelt forklart vil en IRON-token, som nærmere beskrevet i Whitepaper, gi token-holderen "rett" til 1 tonn 62% Fe jernmalm. IRON-utstederen vil være et norsk datterselskap av Element, som vil ha sikkerhet i jernmalm gjennom aksjepant i Elements aksjer i Ambershaw Metallics Inc ('AMI'). Sikkerheten til IRON-utsteder sikrer at IRON-utstederen har tilstrekkelige verdier til å kunne å levere jernmalm på forespørsel fra token-holderne. Fra et juridisk perspektiv vil token-holderne imidlertid ikke ha juridisk rett til de sikrede eiendelene (dvs. aksjene i Ambershaw Metallics Inc) eller levering av jernmalm. For å kunne motta fysisk levering vil en token-holder bli pålagt å bytte inn et minimum antall tokens. På forespørsel om levering vil Iron-utsteder kjøpe den mengden jernmalm i markedet og sikre leveranse til token-holderen. Iron-utstederen kan i løpet av tokens levetid inngå flere langsiktige leveringsavtaler med markedsaktører.

Årsaken til at det ikke blir levert jernmalm fra AMI er at AMI vil produsere en mye høyere grad jernmalm (68% Fe) og vil i sin forretningsmodell produsere pellets som blir handlet i et annet marked enn handel av 62% Fe jernmalm konsentrat. 62% Fe er på den annen side et mer generisk produkt, kvotert internasjonalt og er dermed bedre egnet for stabiliteten til IRON-token. Koblingen til Elements eiendel er gitt gjennom pantsettelsen av Element's AMI-aksjer til IRON-utstederen.

«Strukturen vil tåle tidens tann»
Den foreløpige evalueringen til Finanstilsynet er betinget av at Whitepaper reflekterer vilkårene i tråd med strukturen presentert til Finanstilsynet. Element vil holde en høy standard for KYC og er underlagt generelle markedsføringsregler. Sammen med våre rådgivere vil Element sikre at tokens markedsføres og utvikles til høyeste standard i denne raskt voksende bransjen.

«Vi tror at den valgte strukturen vil tåle tidens tann», sier Lars Beitnes, styreleder i Element.

«Vi har nå nådd en milepæl som det lenge har vært forventinger til og er klare til å fullføre Whitepaper raskt», sier Beitnes. 

Blockchain-strategi
Selskapet har til hensikt å utvikle en blockchain-strategi for andre token-utstedelser knyttet til naturressurser. Element tar sikte på å utnytte sin kunnskap om ressurstilknyttede tokens og potensielt utvikle dette til et eget inntektsgenererende forretningsområde, i tillegg til Selskapets kjernevirksomhet som et investeringer i naturressurser. 

«Gjennom denne prosessen har vi forstått at vi er pionérer i dette segmentet, spesielt fra et børsnotert selskaps perspektiv», sier Lars Beitnes, styreleder i Element. «Blockchain-segmentet vokser raskt og vi ønsker å arbeide for å etablere et grunnlag for utvikling og fremtidig verdiskaping for Element i blockchain-verden, som et tillegg til våre eksisterende aktiviteter».

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.