Element og ABO enige om stillstandsperiode for transje 3

08.11.18 | Pressemeldinger

Oslo, Norge 8 november 2018 - Element ASA('Element') og Alpha Blue Ocean, gjennom European High Growth Opportunities Securitization Fund, ('ABO') har blitt enige om en stillstandsperiode som innebærer at ABO ikke har anledning til å iverksette transje 3 av 500 MNOK-fasiliteten før 31. januar 2019, med mindre Element-aksjen når 4 kroner.

"Vi er godt fornøyd med ABOs proaktive holdning og imøtekommelse av vår anmodning om å pålegge en tre måneders stillstandsperiode for selskapets transje 3. ABO viser med dette at de tar hensyn til både Element og interessene til selskapets aksjonærer", forteller Lars Beitnes, styreformann i Element.

Element og ABO (samt deres tilknyttede selskaper) har inngått en ny tilleggsavtale til den konvertible lånefasiliteten med tegningsretter på 500 MNOK, som ble godkjent av generalforsamlingen 6. juni 2018. Den nye avtalen innebærer at ABO ikke har mulighet til å iverksette den tredje 50 MNOK-transjen med tegningsretter før etter 31. januar 2019, altså 1. februar 2019, med mindre Element-aksjen når 4 kroner før den tid. Som tidligere offentliggjort har ABO den 6. september 2018 fullført sin konvertering av transje 2, og har dermed mulighet til å iverksette transje 3 etter eget skjønn. Avtalen som partene inngikk i september 2018 innebærer at ABO samt dets tilknyttede selskaper skal begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10% av det totale handelsvolumet per dag, til og med den 27. februar 2019, så lenge aksjekursen er under 4,50 NOK per aksje. 

"Vi setter pris på dialogen og den fleksible holdningen som ABO har utvist flere ganger under vårt 14-måneder lange samarbeid. Stillstandsperiode gir en sikkerhet for markedet om at ytterligere konverteringer ikke vil finne sted i den avtalte perioden, noe som betyr at markedet kan gjøre nødvendige tilpasninger uten å bli påvirket av utstedelse av ytterligere aksjer i løpet av stillstandsperioden. Som tidligere nevnt har ABO sterke insentiver til å bidra til en økt aksjekurs gjennom prismekanismene i tegningsrettene, i motsetning til mange andre konvertible fasiliteter som benyttes av andre aktører", uttaler Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue
Adm.dir
Telefon: +47 991 62 486, E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Styreleder
Telefon: +356 7996 1497, E-post: lcb@elementasa.com

OM ELEMENT | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.