Planlegger semi-industriell test-produksjon med CRSM-teknologien i Kina

07.11.18 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 7 november 2018: Element ASA ('Element') har besluttet å starte arbeidet med å bygge et semi-industrielt testanlegg og å prosessere 500 tonn nikkelmalm fra mindoro ressursen ved bruk av crsm-teknologi. Selskapet gjennomførte laboratorietester i juni 2017, som resulterte i en forbedring av mindoro's lavgrads nikkelmalm. Hvis crsm-teknologien viser seg å være vellykket i en semi-industriell test-produksjon vil dette bane vei for en ny forretningsmodell med betydelig redusert capex, lavere break-even, samt vesentlig mer miljøvennlig produksjon.

«Hvis pilotprosjektet i Kina viser seg å være vellykket vil Element nå kunne være i stand til å utvinne Mindoro Nikkel-forekomsten på egenhånd. Det bør også gjøre Mindoro Nikkel til en mer ettertraktet forekomst blant andre industrielle aktører og vi vil potensielt invitere dem til å ta en aktiv del i forberedelsene av Declaration of Mining Project Feasibility hvis betingelsene er tilfredsstillende, sier Lars Christian Beitnes, styreleder i Element.
Laboratorietestene som ble utført i juni 2017 har dannet grunnlaget for vurderingen av lønnsomheten ved konvertering av nikkelressursen på Mindoro fra malm til konsentrat. Basert på resultatene fra disse testene viser Elements beregninger viser lønnsomhet ved bruk av CRSM-teknologien ved en nikkelpris på ca. 6300 USD / t – altså omtrent 50% lavere enn dagens markedspris på ca. 11 500 USD / t.

Miljøeffekter
CRSM-teknologien, utviklet av Sunbright Consulting Ltd. ('Sunbright') i Kina og som Element planlegger å bruke til oppgraderingen av nikkelgraden på malm fra Mindoro, bruker betydelig mindre energi sammenlignet med dagens konvensjonelle teknologi, har et lavere kapitalbehov, samt lavere driftskostnader, i tillegg til at teknologien er mer miljøvennlig.

«Vår strategi går ut på å utnytte ny teknologi som gjør gruvedrift mer kostnadseffektivt og i tillegg reduserer belastningen på miljøet. CRSM-teknologien som prosesserer nikkelmalmen uten smelting, etterlater ca. 80% av malmen på stedet til rehabilitering av landskapet og passer perfekt med vårt overordnede strategiske fokus», uttaler Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

CRSM-teknologien er modulær og har et lavt energibehov – kun 10.000 KVA per modul som produserer 600.000 tonn malm per år. Konsentratet produsert for eksport vil utgjøre ca. 20% eller 120.000 tonn per år per modul. Dette tilsvarer ca. 2,5 båtlaster per år med 50.000 tonn lastekapasitet per båt. De resterende 80% av malmen (480.000 tonn) vil bli brukt til rehabilitering av landskapet.

Selskapet har allerede gjennomført betydelige forskning av gruverehabilitering og skogplanting gjennom LEAF-initiativet og har de fire siste årene mottatt prisen for «best mining forestry", som blir utdelt av Departementet for Miljø og Naturressurser (DENR). Som et resultat av selskapets arbeid med skogplanting er lokalbefolkningen i Mindoro nå i stand til å både plante og produsere gummi av det som tidligere har vært ikke-produktive jordarter.

«CRSM-prosessen er en ren prosess som etterlater liten eller ingen luft-, vann- eller jordforurensning. SO2 og CO2 fra sintringsprosessen kan enkelt rengjøres ved bruk av støvsamlere og vannskjermer. Slagg fra CRSM har en sammensetning som ligner gangue-mineraler og kan derfor trygt brukes til rehabilitering av gruver», forklarer Dr. Guoilan Hu fra Sunbright.

Finansielle effekter
CRSM-teknologien er modulær og fører til at selskapet kan skalere produksjonen uten å pådra seg store infrastrukturkostnader som for eksempel et kraftverk.

De opprinnelige capex-forutsetningene for Mindoro Nikkel på 2,5 milliarder dollar for fullskala produksjon ved bruk av HPAL-prosessen blir ved hjelp av ny teknologi redusert til kun 26-35 millioner dollar per modul. Én modul vil resultere i lavere produksjon enn HPAL fullskala produksjons-capex og Element kan skalere opp produksjonen ved å legge til flere moduler. Produksjonen kan derfor økes i samsvar med tilgjengelig finansiering eller gjennom inntjening fra produksjonen – som startes med en lav inngangskostnad.

«En vellykket test-produksjon vil gjøre om på hele forretningsmodellen til Mindoro Nikkel», sier Lars Christian Beitnes.  

Basert på capex-estimater på 26-35 millioner dollar per modul for å utvinne 600.000 tonn rå nikkelmalm viste laboratorietester fra juni 2017 et årlig EBITDA-estimat på 28-32 millioner dollar. Dette er basert på dagens nikkelpris på ca. 11.000 dollar per tonn.

Budsjettet for ferdigstillelse av første trinn som er den semi-industrielle test-produksjonen i Kina, er på 1,5 millioner dollar. Totalt planlegger Element å bruke 3,6 millioner dollar på hele prosessen, som innebærer å skaffe relevante lisenser, utbygging av testanlegg i Kina, frakt og bearbeidelse av 500 tonn nikkelmalm til testanlegget, samt innlevering av søknad om gruveprosjektets gjennomførbarhet ('DMPF') som kreves for å starte produksjonen på Mindoro. Den semi-industrielle test-produksjonen er planlagt å finne sted i løpet av første halvår 2019 og DMPF søknaden forventes å bli innlevert i første kvartal 2020.

"Vi har alltid visst at nikkelressursen på Mindoro er betydelig. Det er tross alt verdens tredje største uutviklede nikkelressurs. Vi tror at tiden for å handle er inne, både fordi prisen på nikkel har styrket seg, men også fordi vi ser en generell politisk støtte for en mer miljøvennlig, ansvarlig gruvedrift på Filippinene», sier Cecilie Grue.

Om CRSM-teknologien
Teknologien som er utviklet av Subbright for forbedring av nikkel-lateritt kalles katalytisk reduksjons-sintring etterfulgt av en magnetisk separasjon (CRSM). CRSM-teknologien bidrar til å øke nikkelgraden ved å forbedre den relativt lave graden av Mindoros nikkel-malm til et konsentrat med høyere grad. Andre fordeler inkluderer et redusert energiforbruk, samt en betydelig reduksjon av mengden nikkelmalm som transporteres vekk fra gruven. Teknologien bidrar til å redusere opex, i tillegg til at den vil føre til et mye lavere capex-krav, ettersom byggingen av kraftverk, prosessanlegg og havn ikke lenger er nødvendig.

CRSM-teknologien går ut på å benytte bituminøst kull og utvalgte katalysatorer i en sintringsprosess for å gjenvinne og redusere nikkel og jern fra den opprinnelige malmen, for derved å øke konsentrasjonen i sluttproduktet, som blir solgt på det fremtidige markedet.

Forbehold
Et vellykket utfall er avhengig av en vellykket semi-industrielt test-produksjon som er planlagt i H1 2019, hvor man må innhente relevante sentrale og lokale tillatelser og lisenser. Element vil engasjere relevante rådgivere og underleverandører lokalt og vil jobbe tett med disse for å skaffe relevante tillatelser og lisenser, men kan ikke garantere utfallet av dette.

Finansiering
Fullføring av testprosjektet og DMPF krever at Element henter kapital gjennom salg av tokens, gjennom Alpha Blue Ocean Convertible Note Facility med Warrants, eller gjennom andre tilgjengelige finansieringskilder innen mars 2019.

Denne opplysningen er underlagt opplysningskravene i henhold til § 5-12 i Norsk verdipapirhandellov.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
Telefon: +47 991 62 486, E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Styreleder
Telefon: +356 7996 1497 E-post: lcb@elementasa.com

Element ASA, Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo, Telefon: +47 23 08 23 08, E-post: ir@elementasa.com

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.