Flaggemelding – Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

15.08.19 | Pressemeldinger

Til ordinær generalforsamling i Element ASA den 19. august 2019 er det gitt fullmakter som i henhold til verdipapirhandellovens § 4-3 innebærer flaggeplikt.

Følgende har mottatt fullmakter fra aksjeeiere i Element ASA: 

  • Styreleder Thomas Christensen gjennom EASYTOCONNECT AS og privat (egne): 400 000 aksjer (3.11%),
  • Totalt aksjer ved fullmakt: 1 652 347 aksjer (12.84 %), 
  • Totalt egne aksjer og aksjer ved fullmakt: 2 052 347 aksjer (15,942%). 

Prosentandel er beregnet i forhold til totalt antall registrerte aksjer (12 872 348).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.