Trekk av minimum MNOK 5 og maksimum MNOK 15 under konvertibel lånefasilitet

03.07.19 | Pressemeldinger

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter, (det "Konvertible Lånet") med European High Growth Opportunities Securitization Fund, representert av European High Growth Opportunities Securitization Fund Manco SA ("Investor"). Det Konvertible Lånet ble godkjent av Selskapets generalforsamling 6. juni 2018, og generalforsamlingen har deretter godkjent endringer i vilkårene for det Konvertible Lånet den 18. mars 2019.

Selskapet har i dag anmodet Investor om at den andre under-transjen ("Under-Transjen") av den tredje transjen av det Konvertible Lånet pålydende minimum NOK 5.000.000 og maksimum NOK 15.000.000 blir utbetalt. Investor fastsetter størrelsen av Under-Transjen. Selskapet vil i forbindelse med Under-Transjen utstede minimum 50 nye obligasjoner og maksimum 150 nye obligasjoner med hver en pålydende verdi på NOK 100.000 og minimum 322.580 tegningsretter ot maksimum 967.741 tegningsrettigheter. De nye obligasjonene og tegningsrettene vil bli utstedt i VPS så snart som mulig etter at Selskapet har mottatt utbetaling av Under-Transjen fra Investor.

Obligasjonene skal konverteres til aksjer i Selskapet senest innen tolv måneder etter registrering av vedtaket knyttet til Under-Transjen i Foretaksregisteret, og kan konverteres til en konverteringskurs som tilsvarer 100% av laveste daglige volumvektet gjennomsnittspris på Selskapets aksjer i perioden på ti handelsdager før handelsdagen Selskapet mottar varsel om konvertering av obligasjonene.

Tegningsrettene kan konverteres til aksjer i Selskapet til enhver tid i perioden etter utstedelse av tegningsrettighetene i VPS og frem til 6. juni 2022, til en utøvelseskurs på NOK 3,1 per aksje.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Johansen
Administrerende direktør
Telefon: +47 477 10 451
E-post: gj@elementasa.com

Thomas Christensen
Styrets leder
Telefon: +47 922 55 444
E-post: tc@procorp.no

Om Element ASA
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nis