Finansielle resultater for første kvartal 2019

24.05.19 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 23. mai 2019: Element ASA (Element, OSE:ELE) offentliggjør i dag rapporten for første kvartal 2019. 

Hovedoverskriftene for første kvartal inkluderte:

  • I en EGF avholdt på 25 januar, ble Thomas Christensen valgt som ny styreformann i selskapet. Samtidig ble Plus revisjon AS valgt som nye revisorer for selskapet.

  • I februar ble Element og ABO enige om å endre tredje transje av selskapets konvertible lånefasilitet, og splitte denne inn i flere del-transjer. Den første del-transjen var på MNOK 20 og de påfølgende transjer vil være på mellom MNOK 5-15. De resterende sub-transjer kan initieres av Element eller ABO etter en 20 dagers venteperiode mellom hver transje.

  • 18. mars foretok selskapet trekk på første under-transje av transje 3 på MNOK 20 av ABO fasiliteten og utstedte samtidig 10 000 000 tegningsretter til ABO.

  • Driftsresultat for kvartalet ble på til USD- 0.9m (-0,7m), hvorav USD-0.2m (-0,2m) relaterer seg til paeronalkostander. Netto tap etter skatt ble på USD-3.6 for kvartalet (-0.9m)

  • Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet USD 1.8m (1.9m) i kontanter og likvide midler.

Styrets rapport.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
E-post: cg@elementasa.com

Thomas Christensen,
Styreleder
E-post: tc@procorp.no

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.