Element ASA: utstedelse Av MNOK 5 i konvertibelt lån

10.07.19 | Pressemeldinger

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") børsmelding den 3. juli 2019 vedrørende Selskapets trekk av den andre under-transjen (den "Andre Under-Transjen") av den tredje transjen av Selskapets ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede frittstående tegningsretter. Som det fremgår av børsmeldingen, kan Investor fastsette størrelsen på den Andre Under-Transjen i intervallet mellom NOK 5.000.000 og NOK 15.000.000. Selskapet har i dag mottatt NOK 5.000.000 fra Investor, hvilket innebærer at den Andre Under-Transjen beløper seg til NOK 5.000.000. Selskapet vil derfor utstede 50 nye obligasjoner, hver med pålydende verdi på NOK 100.000, og 322.580 frittstående tegningsretter til Investor. De nye obligasjonene og tegningsrettene vil bli utstedt i VPS så snart som mulig etter at generalforsamlingens beslutning om den Andre Under-Transjen er registrert i Foretaksregisteret.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Johansen
Administrerende direktør
Telefon: +47 4771 0451
E-post: gj@elementasa.com

Om Element
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.