Element strategioppdatering: Utøver ikke CMT opsjon

31.03.19 | Pressemeldinger

(Oslo, Norge, 31. mars 2019) som del av den pågående prosjekt og strategivurderingen har styret i Element ASA (Element) besluttet å ikke benytte opsjonen til å kjøpe ytterligere andeler i Compagnie Miniere de Toussit (CMT). Selskapet vil videre vurdere å selge de andelene selskapet eier per i dag.

Element annonserte den 13. august 2018 at selskapet hadde signert en opsjonsavtale for erverv av 50% av et Luxembourg fond som indirekte eier en 37% eierpost i CMT, i et joint venture med Auplata. I henhold til opsjonsavtalene ervervet Element 3,97% av andelene i Luxembourg fondet og resterende 46,03% kunne erverves gjennom opsjonsutøvelse.

Som del av den pågående prosjekt og strategivurderingen, har styret i Element besluttet at opsjonen ikke skal utøves innen forfall den 30. juni 2019. Styret har videre besluttet at selskapet vil vurdere å selge andelene Element allerede eier.

"Element ser fortsatt verdi i CMT, men har besluttet å ikke øke andelen som ville medført betaling på cirka EUR 27 millioner, som er en investering Elements balanse ikke er i stand til å støtte. De andelene vi eier vil forbli våre, men vi vil vurdere å selge dem hvis betingelsene er riktige," sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

Som en konsekvens av beslutningen om å ikke utøve opsjonen vil selskapet nedskrive den bokførte verdien av opsjonen og realisere et tap på USD 1,1 million i 1 kvartalsrapporten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue
Administrerende direktør
E-post: cg@elementasa.com

Thomas Christensen
Styreleder
E-post: tc@procorp.no

Om Element ASA
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknolgi innen sin nisje.