Flaggemelding – Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

27.06.19 | Pressemeldinger

Til ordinær generalforsamling i Element ASA den 28. juni 2019 er det gitt fullmakter som i henhold til verdipapirhandellovens § 4-3 innebærer flaggeplikt. 

Følgende har mottatt fullmakter fra aksjeeiere i Element ASA som er gitt uten stemmeinstruks:

  • Odd Ivar Lindland gjennom Wips AS og privat (egne): 142 250 aksjer (1,49%), 
  • Totalt aksjer ved fullmakt: 571 049 aksjer (5,97 %), 
  • Totalt egne aksjer og aksjer ved fullmakt: 713 299 aksjer (7,46%). 

(Prosentandel er beregnet i forhold til antall stemmeberettigede aksjer ved generalforsamling: 9 558 972 som fremkommer ved totalt antall registrerte aksjer (9 756 964) fratrukket selskapets egne aksjer (197 992)).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.