Flaggemelding – Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

28.06.19 | Pressemeldinger

Til ordinær generalforsamling i Element ASA den 28. juni 2019 er det gitt fullmakter som i henhold til verdipapirhandellovens § 4-3 innebærer flaggeplikt.

Følgende har mottatt fullmakter fra aksjeeiere i Element ASA som er gitt uten stemmeinstruks:

  • Odd Ivar Lindland gjennom Wips AS og privat (egne): 142 250 aksjer (1,46%), 
  • Totalt aksjer ved fullmakt: 1 069 151 aksjer (10,96 %), 
  • Totalt egne aksjer og aksjer ved fullmakt: 1 211 401 aksjer (12,42%). Prosentandel er beregnet i forhold til totalt antall registrerte aksjer (9 756 964). 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12