Flaggemelding – Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

16.08.19 | Pressemeldinger

Til ordinær generalforsamling i Element ASA den 19. august 2019 er det gitt fullmakter som i henhold til verdipapirhandellovens § 4-3 innebærer flaggeplikt. 

Følgende har mottatt fullmakter fra aksjeeiere i Element ASA: 

  • Styreleder Thomas Christensen gjennom EASYTOCONNECT AS og privat (egne): 400 000 aksjer (2.29%), 
  • Totalt aksjer ved fullmakt: 5 309 553 aksjer (30.41 %), 
  • Totalt egne aksjer og aksjer ved fullmakt: 5 709 553 aksjer (32.70%). 

Prosentandel er beregnet i forhold til totalt antall registrerte aksjer (12 872 348) samt aksjer utstedt for kjøp av PALcapital Venture (2 650 000) samt aksjer som skal utstedes til ABO (1 937 500) totalt 17 459 848 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.