Utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og ledende ansatte i Element ASA

01.07.19 | Pressemeldinger

Det vises til protokollen fra ordinær generalforsamling i Element ASA ("Element") den 28. juni 2019, hvor generalforsamlingen besluttet å utstede 50.000 aksjeopsjoner til styreleder Thomas Christensen og 25.000 aksjeopsjoner til hvert styremedlem Kari Mette Toverud og Kris Gram. Utøvelseskursen for aksjeopsjonene er den volumvektede gjennomsnittskursen for Element aksjen de siste 10 handelsdager før ordinær generalforsamling, som er NOK 2.6259 per aksje. Opsjonene opptjenes med 1/12 per måned i 12 måneder etter tildelingsdatoen og må utøves innen 4 år etter tildelingsdatoen. Etter dette har styreleder Thomas Christensen 400.000 aksjer og har rett til å erverve 100.000 aksjer i selskapet. Styremedlem Kari Mette Toverud har 28.412 aksjer i selskapet og har rett til å erverve 43.000 aksjer i selskapet. Kris Gram har rett til å kjøpe 25.000 aksjer i selskapet.

Det vises videre til Elements børsmelding offentliggjort 5. juni 2019 hvor det ble kunngjort at styret har tilbudt 50.000 opsjoner til hver av administrerende direktør Geir Johansen og konsulenten James Haft (gjennom Pacific Alliance Limited LLC, et selskap kontrollert av James Haft) med forbehold om generalforsamlingens godkjenning av lederlønnserklæringen for 2019. Generalforsamlingens godkjennelse ble gitt 28. juni 2019 og den endelige utøvelseskursen er fastsatt til NOK 2.6259 per aksje.

Videre har COO Hans Ola Haavelsrud blitt utstedt 25.000 opsjoner med streik på 2.6259 kroner med inntjening på 1/36 per måned etter tildelingsdatoen og må utøves innen 4 år etter bevilgningsdato. Etter dette har Haavelsrud mulighet til å erverve 50 000 aksjer i selskapet.

Etter dette har selskapet utstedt 402.500 opsjoner totalt til styremedlemmer, sysselsatte og konsulenter. Informasjonen er publisert i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-12 og 4-2

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Johansen
Administrerende direktør
E-post: gj@elementasa.com

Thomas Christensen
Styrets leder
E-post: tc@procorp.no

OM ELEMENT
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.