Kapitalforhøyelse registrert

27.03.19 | Pressemeldinger

Det vises til Element ASAs (Selskapet) ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter, (det Konvertible Lånet) med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor) samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) som ble avholdt den 18.mars 2018 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

Investor har konvertert MNOK 1 000 000 av den Konvertible Lånefasiliteten til en konverteringskurs per aksje på NOK 0.3. Som en konsekvens av konverteringen er aksjekapitalen forhøyet med NOK 266,666.64 ved utstedelse av 3,333,333 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,08. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 11,177,533,76 fordelt på 139,719,172 aksjer hver pålydende NOK 0,08. Hver aksje gir rett til en stemme på selskapets generalforsamling. 

De nye aksjene opptas til notering og kan handles umiddelbart. 

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til Verdipairhandelloven § 5.12. 

Cecilie Grue 
Administrerende direktør
E-post: cg@elementasa.com 

Thomas Christensen
Styrets leder
E-post: tc@procorp.no

Om Element ASA
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.