Kapitalforhøyelse registrert

24.04.19 | Pressemeldinger

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") børsmelding av 23. april 2019 vedrørende beslutning om å forhøye aksjekapitalen og spleise Selskapets aksjer i forholdet 20:1. 

Kapitalforhøyelsen og aksjespleisen er registrert i Foretaksregisteret. Som følge av dette har Selskapets aksjekapital blitt forhøyet med NOK 0,64. Selskapets nye aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen og aksjespleisen er henholdsvis NOK 12 297 534,40 fordelt på 7 685 959 aksjer hver pålydende NOK 1,60. Hver aksje gir rett til en stemme på Selskapets generalforsamling. 

De spleisede aksjene vil kunne handles på Oslo Børs fra og med 25. april 2019. 

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

For mer informasjon, kontakt:

Cecilie Grue
Administrerende direktør
E-post: cg@elementasa.com

Thomas Christensen
Styrets leder
E-post: tc@procorp.no

Om Element ASA
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.