Kapitalforhøyelse registrert

23.05.19 | Pressemeldinger

Det vises til Element ASAs ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor), samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt den 18. mars 2019 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

Investor har konvertert NOK 2 000 000 av den Konvertible Lånefasiliteten til en konverteringskurs per aksje på NOK 3,3. Som en konsekvens av konverteringen er aksjekapitalen forhøyet med NOK 969 696,00 ved utstedelse av 606 060 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,60. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 13 267 230,40 fordelt på 8 292 019 aksjer hver pålydende NOK 1,60. Hver aksje gir rett til en stemme på selskapets generalforsamling. 


De nye aksjene opptas til notering og kan handles umiddelbart.
Denne meldingen offentliggjøres i henhold til Verdipapirhandelloven § 5.12. 


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue
Administrerende direktør
E-post: cg@elementasa.com

Om Element
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.