Nøkkelinformasjon ved spleis av aksjer for Element ASA

16.04.19 | Pressemeldinger

Dato for offentliggjøring av selskapshandlingen: 26. mars 2019
Spleis forholdstall: 20 gamle aksjer gir 1 ny aksje
Siste dag inklusive: 24. april 2019'
Ex-dato: 25. april 2019
Record date (eierregisterdato): 26. april 2019
Vedtaksdato: 23. april 2019

Ovennevnte nøkkelinformasjon er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner forslaget om beslutning om spleis av aksjene. Selskapet vil overføre det antall egne aksjer som er nødvendig for at alle aksjonærer skal ha en aksjebeholdning som kan deles med 10. Aksjene overføres vederlagsfritt til de aktuelle aksjonærene. For ytterligere detaljer, se innkallingen til ekstraordinær generalforsamling.