Tilbakekjøp av egne aksjer

09.04.19 | Pressemeldinger

Den 9. april 2019 kjøpte Element ASA 450 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,2677 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 2 281 517 egne aksjer.