Pressemeldinger

19.11.18

Ambershaw har gjennomført interagency panel briefing og fortsetter arbeidet mot ADEX-tillatelse

Ambershaw Metallics Inc ('Ambershaw' eller 'AMI') har gjennomført interagency panel briefing og med dette tilbakelagt en betydelig milepæl i prosessen med å få tildelt advanced exploration (ADEX) tillatelse for magnetitt-forekomsten Bending Lake. Basert på den positive tilbakemeldingen mottatt i møtet er Ambershaw tilfreds med fremdriften i søknadsprosessen og justerer tidspunktet for når de forventer å motta ADEX-tillatelse til første kvartal 2019. Ambershaw har startet arbeidet med å oppdatere feasibility study for hele prosjektet, og vil starte prøveproduksjon med formål om evaluering av pellets hos sluttbrukere så snart ADEX-tillatelse er gitt.