Pressemeldinger

26.07.18

Element ASA annonserer tilbakekjøpsprogram

Styret i Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') har besluttet å gjennomføre et tilbakekjøpsprogram for aksjer med verdi på inntil MNOK 5 i henhold til den fullmakten som ble gitt av ordinær generalforsamling den 29. juni 2018 ('Generalforsamlingen'). Aksjene vil bli kjøpt i markedet og minimumsprisen er NOK 0,1 per aksje i henhold til Generalforsamlingens vedtak og maksimumsprisen er NOK 5 per aksje. Kjøpte aksjer vil eies av selskapet som egne aksjer med mindre styret beslutter annet.

23.07.18

Forlengelse av LOI angående kjøp av CMT aksjer

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en LOI inngått med Auplata med formål om å danne et Joint Venture for å kjøpe en aksjepost på 37% i det marokkanske gruveselskapet Compagnie Minière de Toussit SA ('CMT') gjennom kjøp av 100% av aksjene i det marokkanske investeringsselskapet Osead Maroc Mining SA ('OMM'). Etterfølgende denne avtalen annonserte Element den 5. juni 2018 at partene var enige med majoritetseieren i OMM om å kjøpe aksjer i et Luxembourg basert holdingselskap, høyere opp i eierstrukturen, og derigjennom redusere Element's egenkapitalbehov for kjøp av CMT aksjene med ca. 40%. Partene forlenget tidligere eksklusivitetsperioden under LOI'en med en måned til 20. juli 2018. Element har nå fullført due diligence av holdingstrukturen og partene er i sluttfasen av forhandlingene om endelig avtale. Eksklusivitetsperioden er derfor forlenget til 16. august 2018.