Ledelse

Cecilie Grue

Cecilie Grue

Administrerende direktør

Grue er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1997. Hennes arbeidserfaring inkluderer 8 år som parther i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co og internadvokat ved Oslo Børs. Hun innehar flere styreverv derunder i Hiddn Solutions ASA, Unified Messaging Services ASA, Mobile Software AS og Rosenlund AS. Grue er bosatt i Bærum, Norge. Hun ble valgt som styremedlem i Selskapet i juni 2016 og trakk seg fra vervet da hun tok over som fungerende administrerende direktør i januar 2017 (som en konsekvens av Allmennaksjelovens regler). I november 2017 tok Grue over som administrerende direktør.

Bio
Kim Andrè Evensen 7  Web

Kim Andre Evensen

Finansdirektør

Evensen har en Master i finansiell økonomi fra BI fra 2008. Han har internasjonal arbeidserfaring i EMGS ASA og har vært revisor i KPMG. Evensen er bosatt i Oslo, Norge. Evensen ble ansatt i September i 2016. 

Bio

Styret

Lars Beitnes 67  Web

Lars Christian Beitnes

Styreleder

Beitnes har en grad i internasjonal markedsføring fra BI I 1995. Hans arbeidserfaring inkluderer flere stillinger i investeringsbanker, aksjemegling og corporate tjenester. Han er grunnlegger og styreleder i Aston Group Ltd. som har tilstedeværelse i 8 land i Europa. Beitnes innehar flere styreverv derunder i Aston Group Ltd., Knightsbridge Industries Ltd., The White November Fund. Beitnes er bosatt på Malta.  Han ble valgt som styreleder i Selskapet i Mai 2016.

Bio
Mona Lynne Eitzen 3  Web

Mona Lynne Eitzen

Styremedlem

Eitzen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2001. Hennes arbeidserfaring inkluderer advokat i Ræder og Vogt & Wiig og førstekonsulent i Nærings- og Handelsdepartementet. Hun er eier og styreleder i Lemonwax AS. Eitzen er bosatt i Oslo, Norge. Hun ble valgt som medlem av Selskapets styre i juni 2016. 

Bio
Frode Aschim 29  Web

Frode Aschim

Styremedlem

Aschim holder en MSc i Shipping and Law fra Universitetet i Plymouth fra 1996. Hans arbeidserfaring inkluderer Managing partner i Range Capital Partners LLC/Range Exploration Partners LLC, styremedlem i Odfjell Invest Ltd, portefølje Manager og Futures megler innenfor energi og shipping sektorene. Han er styremedlem i Ether Capital Ltd. og uavhengig investor og rådgiver. Aschim er bosatt i London UK. Han ble valgt som medlem av selskapets styre i mai 2016.

Bio